Servicii de consultanţă pentru proiecte europene » Director Articole Gratuit – BiA

Servicii de consultanţă pentru proiecte europene

Pencraft oferă consultanţă în accesare de fonduri europene nerambursabile şi servicii de management al proiectelor de investiţii. Din 2006 şi până în prezent, Pencraft a activat constant pe piaţa Regiunii Nord-Est, sprijinind dezvoltarea acesteia prin atragerea de fonduri nerambursabile în valoare de peste 50.000.000 de euro. Cei aproximativ 6 ani de experienţă, dedicare şi muncă susţinută îşi găsesc recompensa în cele 60+ colaborări fructuoase cu o rată de succes de peste 95%.

Gama de servicii oferite de Pencraft cuprinde consultanţă pentru accesarea fondurilor europene (întocmirea dosarului de finanţare şi asistenţă în semnarea contractului de finanţare), managementul proiectelor finanţate (monitorizarea implementării, publicitatea proiectului, redactarea de documente, elaborarea şi depunerea cererilor de plată şi a rapoartelor de progres), consiliere in afaceri (planuri de afaceri, analize şi studii), consultanţă în achiziţii publice (organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii prin întocmirea dosarelor de achiziţii, a răspunsurilor la clarificări şi contestaţii, evaluarea tehnico-economică a ofertelor şi realizarea raportului de achiziţii).

Viziunea noastră presupune realizarea şi promovarea de proiecte de succes care contribuie direct la creşterea nivelului de trai şi dezvoltarea durabilă a societăţii. Firma noastră, axată pe managementul calităţii, acţionează întotdeauna în baza principiilor de eficienţă şi eficacitate. Căutăm soluţii simple şi inovatoare care să răspundă în mod optim la condiţiile de rentabilitate economică. Avem grijă ca proiectele de investiţii elaborate şi asistate tehnic şi financiar de Pencraft să fie întotdeauna rezonabile, să preîntâmpine şi să depăşească aşteptările noastre şi ale clienţilor.

Calitatea serviciilor noastre şi climatul profesionist de desfăşurare a activităţii sunt atestate de apartenenţa la AMCOR – Asociaţia Naţională a Firmelor de Consultanţă în Management şi de certificatele în managementul calităţii şi mediului ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2009.

Pencraft se adresează agenţilor economici şi instituţiilor publice din România. Experienţa noastră acoperă o plajă largă de domenii:

 • dezvoltare rurală;
 • dezvoltare agricolă:ferme zootehnice, pomicole, cerealiere;
 • dezvoltarea mediului de afaceri: echipamente şi tehnologii, hale de producţie;
 • educaţie şi cultură;
 • infrastructură rutieră, tehnico-edilitară;
 • îmbunătăţirea calităţii vieţii;
 • mediu;
 • procesare alimentară;
 • turism.

Finanţările accesate de firma PENCRAFT urmăresc viziunea declarată, cea de dezvoltare durabilă şi creştere a nivelului de trai în ţara noastră:

 • POS Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE);
 • POS Mediu;
 • POS Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU);
 • Programul Operaţional Regional;
 • POS Infrastructura de Transport;
 • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);
 • PO Asistenţă Tehnică (POAT);
 • POS Dezvoltarea Capacităţii Administrative (POSDCA);
 • Leonardo Da Vinci;
 • Programe ale statelor dezvoltate – Elveţia, Japonia, Norvegia.

Pentru o prezentare mai elaborată a firmei Pencraft, precum şi pentru a vizualiza portofoliul firmei, datele de contact, vă invităm pe website-ul nostru www.pencraft.ro

Article Source

Autor:

This author has published 1 articles so far. More info about the author is coming soon.

Lasă un răspuns

Anti-Spam * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.